Tworzymy innowacje


Wiedza ekspercka nie wystarcza, by zbudować opłacalny biznes. Doświadczenie biznesowe i kapitał nie wytworzą wiedzy. Jedynie połączenie obu składników, wiedzy eksperckiej i biznesu pozwala na zbudowanie trwałej przewagi konkurencyjnej na podstawie opracowanej technologii.

O nas


Powstanie efektywnie działającego biznesu opartego na technologii i innowacji jest efektem reakcji wielu czynników i współpracy wielu osób oraz instytucji. Fundacja Katalizator Technologii przyspiesza ten proces.


Fundacja Katalizator Technologii wspiera proces tworzenia nowych technologii.
Obszar badań i rozwoju jest często postrzegany jako tajemniczy i bardzo odległy dla wielu przedsiębiorców. Nawet osoby o dużym doświadczeniu biznesowym odczuwają obawy przed nieznanym ryzykiem tego typu projektów. Zbudowanie swojego zespołu naukowego jest kosztowne i niewiele firm może sobie na to pozwolić.
Z drugiej strony naukowcy chcieliby mieć możliwość realizacji swoich pasji i wdrożenia technologii. Jest to często ograniczone budżetem i brakiem zaplecza biznesowego.
Fundacja Katalizator Technologii jest zespołem osób i firm o wieloletnim doświadczeniu w realizacji projektów naukowych oraz w ich wdrażaniu. Dzięki temu pomaga rozpocząć działalność badawczo – rozwojową firmy oraz zmniejsza jej ryzyko.
Identyfikujemy kluczowe przewagi, jakie ma osiągnąć zakładana technologia, badamy stan techniki w zakresie własności intelektualnej „freedom to operate” oraz pomagamy budować i chronić własne aktywa poprzez wynalazki i ochronę patentową. Dzięki doświadczonemu zespołowi i znajomości środowiska naukowego realizujemy zadania badawcze o największym ryzyku niepowodzenia oraz wspieramy proces budowania zespołu i zaplecza badawczo – rozwojowego w firmie. Pomagamy również zminimalizować ryzyko projektów poprzez identyfikacje źródeł finansowania bezzwrotnego.
Naszym celem jest umożliwienie przedsiębiorcom budowanie technologicznej przewagi konkurencyjnej, a naukowcom i ekspertom rozwój kariery i możliwość realizacji sowich badawczych pasji.

Oferta

 • opracowanie założeń projektu i głównych przewag konkurecyjnych
 • opracowanie planu badawczo – rozwojowego
 • budowa zespołu badawczo – rozwojowego
 • realizacja prac badawczych
 • wycena projektu
 • przygotowanie do sprzedaży udziałów
 • prowadzenie negocjacji z inwestorami, partnerami biznesowymi i kontrahentami
 • poszukiwanie partnerów biznesowych
 • finansowanie bezzwrotne
 • analiza swobody działania w świetle istniejących patentów
 • analiza kierunków rozwoju technologii na podstawie zgłoszeń patentowych
 • analiza dostępności technologii i zdolności patentowej
 • tworzenie wynalazków i ich ochrona patentowa

Zespół

prezes zarządu, fundator

dr inż. Piotr Frydrych

Jest autorem licznych publikacji z zakresu modelowania, metrologii i systemów pomiarowych, jak również ekonomii. W ciągu 10 lat pracy naukowej uczestniczył w wielu projektach badawczo-rozwojowych. Pracował na Politechnice Warszawskiej. Był współwłaścicielem agencji marketingowej i pełnił tam funkcję wiceprezesa, specjalizując się w analizie i prognozowaniu poziomu sprzedaży i obrotów sklepów internetowych. Łączy środowisko naukowe i biznesowe. Wprowadza naukę w praktykę biznesu.

Ekspert Naukowy

dr inż. Michał Nowicki

Pasjonat nieszablonowych rozwiązań. Laureat wielu nagród z obszaru nauki i dydaktyki. Autor ponad stu publikacji z zakresu magnetyzmu i sensoryki. Pracuje w Instytucie Metrologii i Inżynierii Biomedycznej Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Uczestniczył w wielu projektach badawczych z zakresu magnetyzmu i sensorów pomiarowych. Brał udział w międzynarodowych projektach badawczych we współpracy z ośrodkami naukowymi w Chinach, na Słowacji i Ukrainie.

ekspert naukowy

dr inż. Piotr Gazda

Zajmuje się rozwijaniem metod pomiarowych oraz opracowywaniem innowacyjnych stanowisk badawczych. Pracuje w Instytucie Metrologii i Inżynierii Biomedycznej Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Dotychczas brał czynny udział w wielu pracach badawczych oraz rozwojowych w zakresie projektowania inteligentnych przetworników pomiarowych. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu techniki sensorowej i magnetyzmu.

ekspert it

Adam Stępnik

Adam Stępnik jest programistą specjalizującym się w interdyscyplinarnych projektach i niestandardowych rozwiązaniach. Wykształcenie akademickie zdobywał waśnie w tym kierunku tworzenia gir komputerowych i sztucznej inteligencji. Razem z Rafałem Soboniem założył firmę Excodus. Swoją potrzebę nowych wyzwań zaspokaja najchętniej w realizacji projektów innowacyjnych obfitujących w różnorodne systemy, standardy i urządzenia.

DYREKTOR DS. ROZWOJU

Piotr Rybicki MBA

Magister zarządzania o specjalności zarządzanie projektami, ukończył MBA również na Akademii Leona Koźmińskiego. Jest strategiem, marketingowcem-ekonomistą, informatykiem-programistą, zna się na RODO jest wizjonerem i designerem. Wykorzystuje w zarządzaniu projektami metodyki klasyczne (Waterfall) jak i zwinne (Agile) wg Prince2® czy PMIBOK®. Stosując Design Thinking, facylituje warsztaty z metodologii human service design. Realizował projekty m.in. dla: FRONTEX, ABB, Gaz-Systemu, PGNiG, TVP.

Prawnik, członek rady programowej

Piotr Żelek

Jest prawnikiem specjalizującym się w procesach cywilnych i prawie rynku kapitałowego. Należy do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Procesowe szlify zdobywał w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Ma doświadczenie pracy w towarzystwach funduszy inwestycyjnych i dużych renomowanych kancelariach prawnych. Pasjonat spraw trudnych, zawiłych, wielowątkowych. Dzięki nieszablonowemu podejściu i wnikliwej analizie potrafi zabezpieczyć interesy stron w nawet bardzo złożonych przedsięwzięciach. Piotr aktywnie uczestniczył w procesie tworzenia Fundacji Katalizator Technologii. Nadawał ramy prawne wizji i założeniom fundatorów.

Klienci

Kontakt

Fundacja Katalizator Technologii

02-009 Warszawa,
al. Niepodległości 245/17

email:

KRS 0000608834
NIP  9522145268
REGON 364015324