Odpowiedzialność prawna biegłych sądowych Czy bycie biegłym jest ryzykowne?

Piotr Żelekprawo

Tekst zaktualizowany dnia 01.03.2017 dzięki sugestii czytelnika w zakresie odpowiedzialności cywilnej biegłych Ekspert potrzebny! Ekspercka wiedza naukowa przydaje się nie tylko na uczelni, czy w instytutach badawczych. Szczególnie w gospodarce coraz bardziej związanej z technologią dochodzi do sporów, w których potrzebna jest ocena niezależnego eksperta o bardzo specjalistycznej wiedzy. Sąd i prawnicy dysponują wiedzą z zakresu prawa, ale nie są wstanie ocenić prawdziwości twierdzeń stron w zakresie technologii. Sądy udostępniają listy biegłych, … Read More