Przyspieszamy wprowadzanie nowych technologii


Wiedza ekspercka nie wystarcza, by zbudować opłacalny biznes. Doświadczenie biznesowe i kapitał nie wytworzą wiedzy. Jedynie połączenie obu składników, wiedzy eksperckiej i biznesu pozwala na zbudowanie trwałej przewagi konkurencyjnej na podstawie opracowanej technologii.

O nas


Powstanie efektywnie działającego biznesu opartego na technologii i innowacji jest efektem reakcji wielu czynników i współpracy wielu osób oraz instytucji. Fundacja Katalizator Technologii przyspiesza ten proces.


Fundacja Katalizator Technologii powstała aby ułatwiać wdrażanie nowych technologii poprzez wsparcie na każdym etapie poczynając od pomysłu i patentu po emisję akcji. Jednym z głównych celów fundacji jest tworzenie przyjaznego, bezpiecznego i wiarygodnego środowiska do rozwoju biznesu opartego na technologii. Duża niepewność dróg rozwoju, nieznajomość rynku, wiele nieoczekiwanych czynników ryzyka sprawiają, że nowe przedsięwzięcie jest bardzo wrażliwe na skutki niewłaściwych decyzji i niekorzystne relacje z inwestorami i innymi uczestnikami rynku. Dlatego zrzeszamy grupę wiarygodnych firm, którym przyświeca wspólny cel skutecznego wdrażania nowych technologii i zwiększania potencjału innowacyjnego Polskiej gospodarki. Łączymy wiedzę i doświadczenie ekspertów i firm różnych specjalności potrzebnych do budowania rynkowego sukcesu przedsięwzięcia.

Nowa technologia jest jak nieoszlifowany diament. Gdy sprzedajemy ją na początku procesu rozwoju jest niewiele warta, a inwestycja w nią jest bardzo ryzykowna. Budowanie organizacji na wczesnym etapie powoduje największy wzrost wartości. Pomagamy podnieść realną wartość biznesu i wynegocjować jak najlepsze warunki inwestycji.

Oferta

 • analiza celów klienta oraz głównej wartości produktu
 • analiza bliższego i dalszego otoczenia rynkowego
 • analiza mocnych i słabych stron organizacji
 • określanie strategii organizacji
 • funkcjonalne programy działania
 • analiza prognozowanych przepływów finansowych
 • analiza krzywej „S” dla branży i produktu
 • wycena projektu
 • przygotowanie do sprzedaży udziałów
 • prowadzenie negocjacji z inwestorami, partnerami biznesowymi i kontrahentami
 • poszukiwanie partnerów biznesowych
 • emisja akcji na rynku polskim i zagranicznym
 • emisja obligacji
 • crowdfunding
 • projekt obudowy i dobór technologii montażu
 • analiza ergonomii, bezpieczeństwa i niezawodności obudowy oraz interfejsu hardwarowego
 • wycena kosztów produkcji obudowy i montażu
 • analiza metrologiczna i jakościowa
 • analiza norm i innych wymogów dotyczących produktu
 • formułowanie wymagań dla dostawców
 • weryfikacja dostawców
 • wycena interfejsu softwarowego
 • testowanie niezawodności i ergonomii oprogramowania
 • tworzenie dokumentacji i instrukcji użytkownika
 • analiza swobody działania w świetle istniejących patentów
 • analiza kierunków rozwoju  technologii na podstawie zgłoszeń patentowych
 • analiza dostępności technologii i zdolności patentowej
 • zgłaszanie patentów i reprezentacja przed urzędem patentowym Polskim i Europejskim urzędem patentowym
 • tworzenie spółek
 • umowy z kontrahentami
 • umowy z inwestorami
 • dochodzenie należności
 • analiza prawna ryzyka transakcji w zakresie konfliktów z przepisami, umowami i własnością intelektualną
 • identyfikacja kanałów dotarcia do klienta
 • wycena działań marketingowych
 • prowadzenie działań marketingowych
 • wsparcie sprzedaży
 • budowanie zespołów sprzedażowych
 • dobór struktury organizacyjnej i metod zarządzania
 • rekrutacja i budowanie zespołów
 • tworzenie misji i kultury organizacji
 • kształtowanie przywództwa

Zespół

prezes zarządu, fundator
Piotr Frydrych

Piotr Frydrych

Facebook

Przede wszystkim inżynier. Jest autorem licznych publikacji z zakresu modelowania, metrologii i systemów pomiarowych, jak również ekonomii. Pracował na Politechnice Warszawskiej. Był współwłaścicielem agencji marketingowej i pełnił tam funkcję wiceprezesa, specjalizując się w analizie i prognozowaniu poziomu sprzedaży i obrotów sklepów internetowych. W analizach finansowych i biznesowych stosuje wiedzę i doświadczenie z zakresu metrologii. Od kilku lat wspiera autorów innowacyjnych rozwiązań w procesie pozyskiwania inwestorów. Łączy środowisko naukowe i biznesowe. Zdobyte wcześniej doświadczenia stały się dla niego inspiracją do stworzenia Fundacji Katalizator Technologii.

Dyrektor ds. Rozwoju
Piotr Rybicki

Piotr Rybicki

Piotr Rybicki ukończył studia MBA na Akademii Leona Koźmińskiego. Jest strategiem, marketingowcem-ekonomistą, informatykiem-programistą, zna się na RODO jest wizjonerem i designerem - człowiekiem renesansu. Prowadząc zespół w Inicjatywie Praskiej, gdzie był Dyrektorem Zarządzającym, współtworzył i wdrożył z sukcesem strategię, osiągając zaangażowanie się całego zespołu, osiągając 296% wzrost sprzedaży przy wzroście marży z 19% do 38% na przestrzeni 3 lat. Będąc z kolei wspólnikiem w 2002 r. w Media Form Sp.J., prowadzony przez niego kreatywny zespół, zdobył nagrodę za najlepszy graficznie miesięcznik zewnętrzny Empik News. Wykorzystuje metodyki klasyczne (Waterfall) jak i zwinne (Agile) wg Prince2® czy PMIBOK®. Stosując Design Thinking, facylituje warsztaty z metodologii human service design, m.in. kierując projektem prowadził wg. tej metody interdyscyplinarny zespół w UODO. Realizował projekty m.in. dla: FRONTEX, ABB, Gaz-Systemu, PGNiG, TVP. Trenując kreatywność, projektuje – jak choćby logo naszej Fundacji Katalizator Technologii.

ekspert it, Członek rady programowej
Adam Stępnik

Adam Stępnik

Adam Stępnik jest programistą specjalizującym się w interdyscyplinarnych projektach i niestandardowych rozwiązaniach. Programować zaczął już w szkole podstawowej zafascynowany grami komputerowymi. Wykształcenie akademickie zdobywał waśnie w tym kierunku. Rozwijając swoje zainteresowania kolejne studia ukończył w dziedzinie sztucznej inteligencji wykorzystując ją do tworzenia algorytmów grających. Razem z Rafałem Soboniem założył firmę Excodus. Swoją potrzebę nowych wyzwań zaspokaja najchętniej w realizacji projektów innowacyjnych obfitujących w różnorodne systemy, standardy i urządzenia. Jego otwartość na nieszablonowe rozwiązania pomaga w tworzeniu architektury aplikacji i systemów, które odpowiadają na nowatorskie i często nie do końca sprecyzowane potrzeby projektów innowacyjnych.

Prawnik, członek rady programowej
Piotr Żelek

Piotr Żelek

Piotr Żelek jest prawnikiem specjalizującym się w procesach cywilnych i prawie rynku kapitałowego. Należy do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Procesowe szlify zdobywał w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, gdzie zajmował się ochroną praw i interesów Skarbu Państwa w licznie prowadzonych procesach. Obecnie prowadzi własną praktykę, jest także prawnikiem wewnętrznym w jednym ze wschodzących towarzystw funduszy inwestycyjnych. Pasjonat spraw trudnych, zawiłych, wielowątkowych. Dzięki nieszablonowemu podejściu i wnikliwej analizie potrafi zabezpieczyć interesy stron w nawet bardzo złożonych przedsięwzięciach. Piotr aktywnie uczestniczył w procesie tworzenia Fundacji Katalizator Technologii. Nadawał ramy prawne wizji i założeniom fundatorów.

Klienci

Kontakt

Fundacja Katalizator Technologii

04-715 Warszawa,
ul. Kożuchowska 3/1

email: info@katalizatortechnologii.pl

KRS 0000608834
NIP  9522145268
REGON 364015324