Przyspieszamy wprowadzanie nowych technologii


Wiedza ekspercka nie wystarcza, by zbudować opłacalny biznes. Doświadczenie biznesowe i kapitał nie wytworzą wiedzy. Jedynie połączenie obu składników, wiedzy eksperckiej i biznesu pozwala na zbudowanie trwałej przewagi konkurencyjnej na podstawie opracowanej technologii.

O nas


Powstanie efektywnie działającego biznesu opartego na technologii i innowacji jest efektem reakcji wielu czynników i współpracy wielu osób oraz instytucji. Fundacja Katalizator Technologii przyspiesza ten proces.


Fundacja Katalizator Technologii powstała aby ułatwiać wdrażanie nowych technologii poprzez wsparcie na każdym etapie poczynając od pomysłu i patentu po emisję akcji. Jednym z głównych celów fundacji jest tworzenie przyjaznego, bezpiecznego i wiarygodnego środowiska do rozwoju biznesu opartego na technologii. Duża niepewność dróg rozwoju, nieznajomość rynku, wiele nieoczekiwanych czynników ryzyka sprawiają, że nowe przedsięwzięcie jest bardzo wrażliwe na skutki niewłaściwych decyzji i niekorzystne relacje z inwestorami i innymi uczestnikami rynku. Dlatego zrzeszamy grupę wiarygodnych firm, którym przyświeca wspólny cel skutecznego wdrażania nowych technologii i zwiększania potencjału innowacyjnego Polskiej gospodarki. Łączymy wiedzę i doświadczenie ekspertów i firm różnych specjalności potrzebnych do budowania rynkowego sukcesu przedsięwzięcia.

Nowa technologia jest jak nieoszlifowany diament. Gdy sprzedajemy ją na początku procesu rozwoju jest niewiele warta, a inwestycja w nią jest bardzo ryzykowna. Budowanie organizacji na wczesnym etapie powoduje największy wzrost wartości. Pomagamy podnieść realną wartość biznesu i wynegocjować jak najlepsze warunki inwestycji.

Oferta

 • analiza celów klienta oraz głównej wartości produktu
 • analiza bliższego i dalszego otoczenia rynkowego
 • analiza mocnych i słabych stron organizacji
 • określanie strategii organizacji
 • funkcjonalne programy działania
 • analiza prognozowanych przepływów finansowych
 • analiza krzywej „S” dla branży i produktu
 • wycena projektu
 • przygotowanie do sprzedaży udziałów
 • prowadzenie negocjacji z inwestorami, partnerami biznesowymi i kontrahentami
 • poszukiwanie partnerów biznesowych
 • emisja akcji na rynku polskim i zagranicznym
 • emisja obligacji
 • crowdfunding
 • projekt obudowy i dobór technologii montażu
 • analiza ergonomii, bezpieczeństwa i niezawodności obudowy oraz interfejsu hardwarowego
 • wycena kosztów produkcji obudowy i montażu
 • analiza metrologiczna i jakościowa
 • analiza norm i innych wymogów dotyczących produktu
 • formułowanie wymagań dla dostawców
 • weryfikacja dostawców
 • wycena interfejsu softwarowego
 • testowanie niezawodności i ergonomii oprogramowania
 • tworzenie dokumentacji i instrukcji użytkownika
 • analiza swobody działania w świetle istniejących patentów
 • analiza kierunków rozwoju  technologii na podstawie zgłoszeń patentowych
 • analiza dostępności technologii i zdolności patentowej
 • zgłaszanie patentów i reprezentacja przed urzędem patentowym Polskim i Europejskim urzędem patentowym
 • tworzenie spółek
 • umowy z kontrahentami
 • umowy z inwestorami
 • dochodzenie należności
 • analiza prawna ryzyka transakcji w zakresie konfliktów z przepisami, umowami i własnością intelektualną
 • identyfikacja kanałów dotarcia do klienta
 • wycena działań marketingowych
 • prowadzenie działań marketingowych
 • wsparcie sprzedaży
 • budowanie zespołów sprzedażowych
 • dobór struktury organizacyjnej i metod zarządzania
 • rekrutacja i budowanie zespołów
 • tworzenie misji i kultury organizacji
 • kształtowanie przywództwa

Zespół

prezes zarządu, fundator
Piotr Frydrych

Piotr Frydrych

Facebook

Przede wszystkim inżynier. Jest autorem licznych publikacji z zakresu modelowania, metrologii i systemów pomiarowych, jak również ekonomii. Pracował na Politechnice Warszawskiej. Był współwłaścicielem agencji marketingowej i pełnił tam funkcję wiceprezesa, specjalizując się w analizie i prognozowaniu poziomu sprzedaży i obrotów sklepów internetowych. W analizach finansowych i biznesowych stosuje wiedzę i doświadczenie z zakresu metrologii. Od kilku lat wspiera autorów innowacyjnych rozwiązań w procesie pozyskiwania inwestorów. Łączy środowisko naukowe i biznesowe. Zdobyte wcześniej doświadczenia stały się dla niego inspiracją do stworzenia Fundacji Katalizator Technologii.

Prawnik, członek rady programowej
Piotr Żelek

Piotr Żelek

Piotr Żelek jest prawnikiem specjalizującym się w procesach cywilnych i prawie rynku kapitałowego. Należy do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Procesowe szlify zdobywał w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, gdzie zajmował się ochroną praw i interesów Skarbu Państwa w licznie prowadzonych procesach. Obecnie prowadzi własną praktykę, jest także prawnikiem wewnętrznym w jednym ze wschodzących towarzystw funduszy inwestycyjnych. Pasjonat spraw trudnych, zawiłych, wielowątkowych. Dzięki nieszablonowemu podejściu i wnikliwej analizie potrafi zabezpieczyć interesy stron w nawet bardzo złożonych przedsięwzięciach. Piotr aktywnie uczestniczył w procesie tworzenia Fundacji Katalizator Technologii. Nadawał ramy prawne wizji i założeniom fundatorów.

ekspert it, Członek rady programowej
Adam Stępnik

Adam Stępnik

Adam Stępnik jest programistą specjalizującym się w interdyscyplinarnych projektach i niestandardowych rozwiązaniach. Programować zaczął już w szkole podstawowej zafascynowany grami komputerowymi. Wykształcenie akademickie zdobywał waśnie w tym kierunku. Rozwijając swoje zainteresowania kolejne studia ukończył w dziedzinie sztucznej inteligencji wykorzystując ją do tworzenia algorytmów grających. Razem z Rafałem Soboniem założył firmę Excodus. Swoją potrzebę nowych wyzwań zaspokaja najchętniej w realizacji projektów innowacyjnych obfitujących w różnorodne systemy, standardy i urządzenia. Jego otwartość na nieszablonowe rozwiązania pomaga w tworzeniu architektury aplikacji i systemów, które odpowiadają na nowatorskie i często nie do końca sprecyzowane potrzeby projektów innowacyjnych.

Ekspert ds. Technologii produkcji, członek rady programowej
Leszek Czabak

Leszek Czabak

Ukończył Wydział Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Pracował 5 lat w Polskiej Akademii Nauk jako inżynier elektronik a następnie przez kolejne 5 lat zakładał i prowadził jako Project Menager prywatne firmy produkcyjno - handlowe w różnych branżach i o różnej wielkości. W 1988 roku założył własną firmę LC Elektronik zajmującą się produkcją i usługami dla wytwórców urządzeń elektronicznych. Obecnie firma zatrudnia 37 osób i posiada własny zakład produkcyjny. LC Elektronik zajmuje się w dalszym ciagu dostarczaniem rozwiązań dla producentów elektroniki z zakresu HMI czyli interfejsu człowiek-maszyna. Firma buduje swoją przyszłość na wdrażaniu nowoczesnych produktów i usług będących wynikiem własnych prac R&D, współpracy z partnerami na całym świecie Leszek Czabak zajmuje się obecnie planowaniem strategicznym oraz działaniami R&D - rozwojem przyszłych produktów i technologii.

 
 

Kontakt

Fundacja Katalizator Technologii

04-715 Warszawa,
ul. Kożuchowska 3/1

email: info@katalizatortechnologii.pl

KRS 0000608834
NIP  9522145268
REGON 364015324